Wat doen we?


Het bewustzijn groeit dat door correcte analyse van gegevens nuttige en objectieve inzichten bekomen worden. Een goede kennis van data-analyse en statistiek ontbreekt echter bij velen en deze leemte willen wij opvullen. Onze werking omvat 2 domeinen: consulting (advies en analyses) en bijscholing (theorie en praktijk).

Bijscholing omvat bijscholing in data-analyse, statistiek, wetenschappelijk rapporteren, alsook praktijklessen met statistische software (inclusief R software).

Consulting omvat professioneel advies en statistische analyses. We bieden advies met betrekking tot verzameling, verwerking, rapportering en beheer van data. Via gerichte analyses geven we een helder inzicht in verzamelde data en vertellen het verhaal achter de cijfers.

Bekijk ook enkele van onze gerealiseerde projecten!

Aanpak?


Met onze persoonlijke aanpak trachten wij uw specifieke vragen te beantwoorden. Afhankelijk van de vraagstelling kan dit via analyses, adviesgesprekken of bijlessen. Een eerste afspraak gaat door in onze thuisbasis te Gent of bij u ter plaatse. Communicatie gebeurt volgens keuze in het Nederlands of Engels.

Wie kunnen we helpen?


We helpen iedereen met (ook rommelige) data die het verhaal achter de gegevens wil kennen. Ook wie een specifieke onderzoeksvraag of studievragen heeft kan bij ons terecht. Onze doelgroep bestaat uit kmo's, groepspraktijken, non-profitorganisaties, overheid, werknemers en studenten hoger onderwijs.

Wat met vertrouwelijke data?


Met vertrouwelijke data (bv. persoonsgegevens) dient zorgvuldig omgesprongen te worden. Meestal kan u de data (met onze hulp) anonimiseren vóór deze aan ons te bezorgen. Indien anonimiseren niet mogelijk is beveiligen wij de data volgens een strict protocol (contacteer ons voor technische details hieromtrent). Wij geven ook advies m.b.t. het omgaan, beheer en beveiligen van vertrouwelijke data, ook in het kader van de nieuwe Europese privacy wetgeving (GPDR).

Team


Ineke van Gremberghe is statistisch consultant, biostatisticus en gastprofessor Statistiek (Master in Statistische Data-analyse en Doctor in de Wetenschappen, UGent). Naast haar inzet voor ClearData werkt Ineke ruim 10 jaar aan de Universiteit Gent (als wetenschappelijk onderzoeker, als projectcoördinator, lesgever en organisator van interuniversitaire statistiekopleidingen aan de 5 Vlaamse universiteiten en als statistisch consultant voor academici en externe klanten voor de faculteit Wetenschappen en de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen). Dit academiejaar werkt Ineke ook als gastprofessor Statistiek aan de VUB. Ineke was betrokken in verschillende data-analyseprojecten uit uiteenlopende disciplines, maar de laatste jaren heeft ze zich verder gespecialiseerd in biostatistiek binnen de gezondheidszorg. Zie ook cv.

Benny Colyn biedt de noodzakelijke IT en programmeerondersteuning. Hij werkt sinds 2008 als programmeur en software architect in de privésector en heeft ervaring in o.a. relationele en niet-relationele databanken, Java/Scala software development, Python scripting, Big Data, website ontwikkeling en IT security.

Tot Uw Dienst


Data verzamelen

Wanneer er een onderzoeksvraag is maar nog geen gegevens, geven we advies en hulp om de data te verzamelen. Dit kan via het registreren van nieuwe gegevens, via het opzoeken en opvragen van gegevens of via enquêtes. Administratieve lasten worden steeds beperkt!

Data controleren en opschonen

Wij sporen eventuele structurele fouten op in de data en geven een indicatie van de betrouwbaarheid van uw gegevens. We reorganiseren en koppelen ook data uit verschillende bronnen aan elkaar. Digitalisatie van data uit papieren documenten is ook mogelijk.

Statistische data-analyse

Om de juiste conclusie te trekken uit de data is een statistische analyse vaak noodzakelijk. Wij doen eenvoudige en geavanceerde statistische analyses, afhankelijk van de gevraagde expertise en geven ook advies indien u zelf analyses wenst uit te voeren. Zie consulting voor meer details.

Datavisualisatie

Datavisualisatie is een zeer belangrijk aspect in het begrijpen van het verhaal achter de data. Wij visualiseren via heldere en toegankelijke figuren, die een duidelijk inzicht geven in de resultaten. Deze figuren kunnen dan bijvoorbeeld op uw website gepresenteerd worden.

Rapportering

In onderling overleg worden de resultaten gerapporteerd door middel van een gedetailleerd rapport, een samenvattend rapport of presentatie. Er kan ook een interactieve on-line weergave gemaakt worden. Er wordt steeds goed afgestemd wat het doel en doelpubliek is van het rapport.

Advies en bijscholing

Wij geven advies in dataregistratie, databeheer, databeveiliging en dataverwerking. Dit kan via persoonlijk gesprek of via specifieke workshops. Wij bieden ook bijscholing in data-analyse, statistiek, wetenschappelijk rapporteren en programmeren in R.

Neem contact met ons op!